tawuran

PErhatian dari guru

kurangnya perhatian dan tumbuhnya juwa premanisme menjadikan pelajar beradu kekuatan untuk menentukan siapa yang paling hebat dan berkuasa.

Tinggalkan komentar